Медицинский представитель

Missing_photo_show

Віталій

Желаемая должность Медицинский представитель
Желаемая зарплата не указана
Регион Ровно
Электронная почта Войдите или Зарегистрируйтесь,
Телефон чтобы увидеть контакты соискателя.

Опыт работы

Комерційний менеджер

ДП Біокад Україна

Январь 2014 – Январь 2015

Функціональні обов’язки:
• ведення листування і телефонних переговорів;
• проведення аналізу економічних показників компанії;
• проведення переговорів і укладення договорів;
• проведення робіт по збільшенню обсягів продажів;
• проведення стратегічного планування продажів;
• напрацювання, розвиток і супровід клієнтської бази;
• пошук, систематизація та аналіз інформації;
• проведення бюджетування закупівель/продажу;
• проведення після продажного обслуговування клієнтів;
• проведення роботи по якісному обслуговуванню клієнтів;
• проведення успішних переговорів з клієнтами;
• складання комерційних пропозицій;
• побудова взаємовигідних відносин з клієнтами;
• проведення робіт з пошуку клієнтів та залучення їх до співпраці;
• проведення роботи по створенню позитивного іміджу компанії;
• проведення консультацій клієнтів;
• вирішення конфліктних ситуацій з клієнтами;
• проведення маркетингових досліджень;
• проведення робіт з пошуку нових клієнтів;
• вирішення проблемних ситуацій з клієнтами;
• складання сезонного прогнозу продажів;
• здійснення контролю над якістю надання послуг компанії;
• проведення аналізу діяльності конкурентів;
• здійснення активного пошуку та залучення нових клієнтів;
• проведення аналізу і контролю продажів по підрозділу;
• проведення аналізу ринку та діяльності конкурентів;
• складання внутрішньої документації;
• формування клієнтської бази підприємства.

Регіональний менеджер

ДП Біокад Україна

Январь 2010 – Январь 2014

Функціональні обов’язки (фалд.форс менеджер, продукт менеджер):

 • Визначення фінансового плану роботи відділу зовнішньої служби;
 • формування та контроль плану територіальних маркетингових активностей; формування бюджету;
 • прогноз, аналіз та контроль продаж;
 • підбір кадрів, мотивація їх професійного розвитку, оцінку і стимулювання якості праці;
 • організація роботи та ефективної взаємодії працівників відділу і спрямування їх діяльності на виконання завдань і функцій, покладених на консультаційний відділ (13 медичних представників, 2 менеджерам по роботі з ключовими клієнтами);
 • організація додержання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та дисципліни при виконанні посадових обов'язків;
 • контроль за виконанням покладених на відділ завдань;
 • формування позитивного іміджу компанії; налагодження та підтримка зворотного зв'язку з цільовою аудиторією для залучення в компанію нових клієнтів і збереження вже існуючої клієнтської бази; аналіз попиту, прогноз і мотивацію збуту за допомогою вивчення і оцінки потреб покупців;
 • аналіз конкурентного середовища;
 • аналіз PR-стратегії конкурентів, виявлення їх сильних та слабких сторін;
 • аналіз соціальних, економічних та політичних аспектів життя суспільства; розробка прогнозу і завчасне виявлення несприятливих тенденцій;
 • організація роботи із спеціалізованими засобами масової інформації та крупними спеціалізованими мироприємствами (круглі столи, конференції, пленуми);
 • розробка та участь у підготовці документів щодо надання маркетингових послуг;
 • організація виконання запитів, пов'язаних з діяльністю відділу;
 • здійснення обліку проведених контрольно-аналітичних заходів, основних порушень і недоліків, виявлених в ході перевірок;
 • підготовка звітів про проведену роботу керівництву компанії.

Старший медичний представник по західній Україні

ЗАО Біокад

Январь 2009 – Январь 2010

Функціональні обов’язки:

 • промоція препаратів компанії по Західній Україні (Львів, Ужгород, Рівне, Луцьк, Івано-Франківськ, Чернівці) згідно із планом роботи;
 • надавати інформацію про препарати цільовим групам споживачів - лікарям, провізорам, фармацевтам, фахівцям медичних закладів, посадовим особам медичних установ, іншим зацікавленим особам;
 • сформувати позитивне відношення до препаратів компанії шляхом донесення до спеціалістів знань про властивості та переваги цих препаратів за основними фармако-економічними показниками;
 • якісно та в повному обсязі готувати інформацію для звітів;
 • організація зв'язків з діловими партнерами, систему збору необхідної інформації для розширення зовнішніх зв'язків та обміну досвідом;
 • організація групових мироприємств;
 • аналіз ринку збуту та попиту на вироблену продукцію, прогноз і мотивацію попиту за допомогою вивчення і оцінки потреб клієнтів/покупців;
 • наставництво медичних представників на ввіреній території;
 • підбір та розвиток медичних представників;
 • контроль та оцінка персоналу.

Медичний представник

ЗАО Біокад

Январь 2008 – Январь 2009

Функціональні обов’язки:

 • промоція препаратів компанії в своєму регіоні (Рівне, Луцьк) згідно із планом роботи;
 • надавати інформацію про препарати цільовим групам споживачів - лікарям, провізорам, фармацевтам, фахівцям медичних закладів, посадовим особам медичних установ, іншим зацікавленим особам;
 • формувати позитивне відношення до препаратів компанії шляхом донесення до спеціалістів знань про властивості та переваги цих препаратів за основними фармако-економічними показниками;
 • якісно та в повному обсязі готувати інформацію для звітів;
 • організація зв'язків з діловими партнерами, систему збору необхідної інформації для розширення зовнішніх зв'язків та обміну досвідом;
 • організація групових мироприємств;
 • аналіз ринку збуту та попиту на вироблену продукцію, прогноз і мотивацію попиту за допомогою вивчення і оцінки потреб клієнтів/покупців.

Медичний представник

Компанія Плантис

Январь 2008 – Январь 2009

Функціональні обов’язки:

 • промоція препаратів компанії в своєму регіоні згідно із планом роботи;
 • надавати інформацію про препарати цільовим групам споживачів - лікарям, провізорам, фармацевтам, фахівцям медичних закладів, посадовим особам медичних установ, іншим зацікавленим особам;
 • формувати позитивне відношення до препаратів компанії шляхом донесення до спеціалістів знань про властивості та переваги цих препаратів за основними фармако-економічними показниками;
 • якісно та в повному обсязі готувати інформацію для звітів;
 • постійно підтримувати, вдосконалювати, розширювати знання щодо препаратів компанії.

Образование

Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачовського специальность врач

факультет акушерство та гінекології

специалист - год окончания 2007

Дополнительно

 • 2003р. – стажування в клініці La Casamance Marseille, France
 • 2007-2009 – інтернатура по акушерству та гінекології
 • 2012 - курс-тренінг для product-manager від компанії «Lege Artis»
 • 2008-2014 тренінги компанії Біокад

Ваш менеджер

 • medical@netbee.ua
 • (048) 784-14-75
 • (095) 286-42-32
 • (095) 286-42-33