Начальник отдела качества оптовой компании, заместитель директора по фармацевтическим вопросам, заведующий аптеки

01914033

Светлана

Желаемая должность Начальник отдела качества оптовой компании, заместитель директора по фармацевтическим вопросам, заведующий аптеки
Желаемая зарплата 7500 грн
Регион Днепропетровск
Электронная почта Войдите или Зарегистрируйтесь,
Телефон чтобы увидеть контакты соискателя.

Опыт работы

Заместитель заведующего аптечного склада №13

ООО "БаДМ"

Июль 2013 – Июнь 2014

 • Організація та контроль роботи по впровадженню системи якості по GDP;
 • організація та постійний контроль виконання вимог ліцензійних умов при здійсненні оптової торгівлі лікарськими засобами;
 • контроль наявності та актуальності установчих документів, договорів, наказів по компанії (розробка проектів) та іншої необхідної документації, формування пакету документів для надання при перевірках контролюючими органами;
 • розробка нових та актуалізація діючих стандартних операційних процедур (СОП), що регламентують виконання технологічних операцій в процесі оптової торгівлі;
 • організація та проведення внутрішніх самоінспекцій, оформлення документації;
 • розгляд випадків відхилення у виробничих процесах, проведення розслідування та документальне оформлення, розробка корегуючих заходів та організація і контроль їх виконання;
 • складання щорічних планів та графіків по плановому навчанню персоналу, проведенню самоінспекцій, актуалізації СОП (їх переліку);
 • проведення навчання персоналу планового, позапланового та при прийомі на роботу(для ключового персоналу), контроль засвоєння знань;
 • розробка проектів посадових інструкцій для всіх штатних одиниць, контроль їх затвердження;
 • розробка проекту Регламенту складу – головного регламентуючого документу;
 • організація проведення планової та позапланової валідації умов зберігання та транспортування;
 • постійний моніторинг проведення виробничих процесів на всіх етапах оптової торгівлі у відповідності до вимог GDP;
 • взаємодія з аутсорсинговими компаніями , контроль актуальності та заключення договорів.

Начальник отдела качества

ООО «Вента, ЛТД»

Май 2009 – Июнь 2013

 • Забезпечення виконання вимог по організації та функціонуванню системи якості на протязі всіх етапів діяльності дистрибутора, контроль виконання вимог Ліцензійних умов, гармонізованих з європейськими настановами щодо забезпечення якості;
 • керування відділом якості та роботою всіх уповноважених осіб компанії;
 • персональна відповідальність та мотивація з/п за підготовку до перевірок контролюючих органів всіх структурних підрозділів компанії та результати проведених перевірок;
 • розробка документів системи якості, включаючи СОПи, технологічні інструкції, посадові інструкції, Порядок внутрішнього обігу, план термінових дій, всю документацію проведення валідації та моніторингу умов зберігання та іншу документацію;
 • підготовка компанії до проведення сертифікації на одержання міжнародного сертифікату по GDP., з відпрацюванням всіх питань згідно вимог нормативних документів(з 2009року);
 • проведення роботи Уповноваженої особи Центрального аптечного складу (Аптечного складу №1), та відпрацювання питань, що вимагає наказ МОЗ У № 436;
 • контроль за дотриманням фармацевтичного порядку та санітарного режиму;
 • участь в аудитах компанії, складання планів аудитів та всієї документації з аудитів;
 • підбір персоналу для відділу якості, складання індивідуальних планів навчання, організація та проведення навчання нових працівників;
 • контроль за питаннями знаходження у продажу зареєстрованих препаратів, контроль термінів придатності, наявності необхідних документів якості на лікарські засоби та супутні товари;
 • організація та відповідальність за функціонування системи відкликів та повернень;
 • організація та проведення усіх видів навчання персоналу, та складання всієї необхідної документації з навчання;
 • контроль та облік обертання підконтрольних лікарських засобів в усіх структурних підрозділах – препаратів, що підлягають предметно-кількісному обліку;
 • постійне відслідкування виконання діючої нормативної документації, як зовнішньої, так і затвердженої на підприємстві, постійний щоденний контроль за появою нових нормативних документів щодо системи якості (робота з інформаційними сайтами), та відповідальність за їх введення та виконання.

Заведующий аптеки

ПП Кучеренко Н.В.

Декабрь 2007 – Декабрь 2008

 • Керівництво діяльністю аптеки та аптечної мережі;
 • відповідальність за всю торгівельно-фінансову, адміністративно-господарську діяльність і організацію роботи по лікарському забезпеченню населення;
 • контроль за здійсненням роздрібної торгівлі згідно діючого законодавства;
 • забезпечення прибуткової діяльності аптеки та аптечної мережі;
 • забезпечення виконання вимог щодо правил відпуску лікарських засобів, належного санітарного режиму, техніки пожежної безпеки та охорони праці;
 • забезпечення належних умов зберігання товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів;
 • забезпечення правильного ведення обліку та звітності, проведення платіжних операцій по програмі «Клієнтбанк»;
 • відповідальність за контроль якості на підприємстві;
 • вирішення питань по дотриманні вимог фармпорядку та фармацевтичного
 • режиму згідно вимог НТД;
 • робота з оптовими фірмами по замовленню препаратів, заключенню договорів поставки;
 • комплектація заказів на структурні підрозділи;
 • проведення роботи по підготовці документації та вирішення організаційних питань у зв’язку з одержанням ліцензії та відкриттям нових структурних підрозділів.

Заместитель директора

Фармацевтическая фабрика ПОКС г.Николаев

Ноябрь 2002 – Декабрь 2006

 • Організація контролю якості продукції на підприємстві;
 • проведення роботи по реєстрації та перереєстрації препаратів;
 • відповідальність за охорону праці та ТБ;
 • організація та контроль за роботою ВТК;
 • проведення роботи по акредитації лабораторії ВТК;
 • розробка документації по введенню в виробництво нових препаратів;
 • відповідальність за ЦО на підприємстві.

Заместитель директора

ООО “Аптека 101”

Октябрь 2001 – Октябрь 2002

 • Відповідальність за контроль якості на підприємстві;
 • вирішення питань по дотриманні вимог фармпорядку та фармацевтичного режиму згідно вимог НТД;
 • робота з оптовими фірмами по замовленню препаратів;
 • комплектація заказів на структурні підрозділи;
 • проведення роботи по підготовці документації та вирішення організаційних питань у зв’язку з одержанням ліцензії та відкриттям нових структурних підрозділів;
 • відповідальність за ОП та ТБ.

Образование

Запорожский медицинский институт специальность фармация

факультет фармацевтический

специалист - год окончания 1977

Дополнительно

Дополнительное образование:
 • 1982, 1986 : по 2,5 месяца – Львовский государственный институт, факультет усовершенствования
 • 1992, 1993 по 2,5 месяца – Киевский институт усовершенствования врачей
 • 1998, 2002, 2007, 2011 по 1 мес – Запорожский медицинский университет
 • 2006, 5 дней – г.Киев,Гос. учебный центр по теме “Практика побудови документації системи забезпечення якості на фармацевтичному підприємстві"
 • 2009, 3 дня – г.Киев,Гос. учебный центр: «Основи належної практики дистрибъюції лiкарських засобiв».

Профессиональные навыки:
Навыки работы с компьютером, ПО
работа в WORD, Exel; работа в программе “1-С бухгалтерия”, “Клиентбанк”; работа в программах Lotus, Bussines Explorer.

 • Провизор-аналитик – эксперт, более 4-х лет назад, 19 лет опыта.
 • Приготовление єкстемпоральных рецептов – эксперт, более 4-х лет назад, 19 лет опыта.
 • Зав. рецептурным отделом – эксперт, более 4-х лет назад, 2 года опыта.
 • Обеспечение соблюдения лицензионных условий в розничной сети – эксперт, более 4-х лет назад, 4 года опыта.
 • Отвечала за процесс регистрации препаратов на фармфабрике – эксперт, более 4-х лет назад, 4 года опыта.
 • Работа с товаром: заявки. дефектура, проплаты поставщикам – эксперт, более 4-х лет назад, 4 года опыта.
 • Подготовка аптечных складов к сертификации по GDP – эксперт, использую в настоящее время, 5 лет опыта.
 • Работа с контролирующими и регистрирующими организациями – эксперт, использую в настоящее время, 37 лет опыта.
 • Работа с Договорами, составление допсоглашений – эксперт, не использовался, 16 лет опыта.
 • Организация валидации на аптечном складе разработка документации – эксперт, использую в настоящее время, 4 года опыта.
 • Разработка Регламента аптечного склада, Руководства по качеству – эксперт, использую в настоящее время, 5 лет опыта.
 • Разработка стандартных операционных процедур(СОП) – эксперт, использую в настоящее время, 6 лет опыта.
 • Разработка должностных инструкций, проектов приказов, распоряж – эксперт, использую в настоящее время, 5 лет опыта.

Владение языками:
Немецкий — начинающий

Рекомендации:
 • Кунда Владимир Иванович, ООО "Вента, ЛТД", руководитель оптового отделения центрального аптечного склада тел.: 0677696102
 • Ковтун Сергей Андреевич, ООО "Аптека 101" г.Николаев, директор тел.: 0675106166

Личные качества:
ответственность, профессионализм, требовательность к себе и подчиненны категории м компетентность, коммуникабельность, порядочность, инициативность и нацеленность на результат.

Ваш менеджер

 • medical@netbee.ua
 • (048) 784-14-75
 • (095) 286-42-32
 • (095) 286-42-33